Rubriky
Nymburk

Pivovar Nymburk

Pivovar Nymburk patří k těm, které jsou známé i širší veřejnosti. A to dokonce i té, jež nemá k pěnivému moku výrazný vztah. Proč?

Počátky tradice pivovarnictví v Nymburku

 
Vysledovat počátky historie vaření piva ve středočeském městě Nymburk je poměrně komplikované. V současnosti nelze příliš s určitostí říci, kdy k tomu vlastně došlo. Nejčastěji se zdroje shodují na tom, že se první stopy objevují už ve 14. století.

První nepřímou zmínku obsahuje listina krále Jana Lucemburského. Datuje se do roku 1327 a král jejím prostřednictvím vrátil městu některá privilegia, zejména pak tzv. mílové právo. Ta ovšem shořela a byla zničena v dnes blíže neznámé době při přepadu města zemským škůdcem Janem z Biberštejna, jak uvádějí dostupné prameny.

Rovněž se dále uvádí, že za vlády krále Jana Lucemburského už zřejmě v Nymburku existovalo celkem 14 pivovarů a 40 sladoven. Zlatý věk pivovarnictví ovšem zde netrval dlouho. Ke snížení počtu těchto podniků přispěla třicetiletá válka.

Dnes na období rozkvětu hlavně upomínají zbytky renesanční sladovny umístěné v místě dnešního domu čp. 470 v ulici U Staré sladovny. Pozůstatky mají status kulturní památky a jsou chráněny. Z historického hlediska se jedná o unikátní doklad vaření piva nejen v Nymburku, ale i v celých Čechách, konstatuje například tématický článek na Wikipedii.

Ještě před třicetiletou válkou došlo k reorganizaci městského pivovarnictví. Nastal konkurenční boj mezi levnými venkovskými pivy a jejich městskými „kolegy“. Piva z venkova poměrně zostra začala vytlačovat právě městskou produkci. Malé soukromé pivovary hromadně ukončovaly svou činnost a pivovarnictví se centrovalo do jediného subjektu v podobě pivovaru obecního.

Od Měšťanského pivovaru ke druhé světové válce

 
Roku 1785 byl proto v Nymburce ustanoven Měšťanský pivovar. Na počátku nymburský pivovar řídil Měšťanský výbor právovárečný, který také rozhodoval o tom, komu bude pronajat. Nájemce mohl pivovar i se sladovnou ve své době získat za přibližně 1 300 zlatých.

Konkurenceschopnost pivovaru však byla velmi chabá. To se město pokusilo vyřešit zákazem dovozu cizích piv. K povolení došlo až v okamžiku, kdy se mohla cizí piva čepovat ve vojenském výčepu v kasárnách Na Rejdišti. K definitivnímu otevření městského trhu došlo v roce 1847.

To vedlo k celkovému úpadku této tradice a ke snaze ji oživit. Nový pivovar byl založen výnosem c. a k. krajského soudu v roce 1895. První várka piva zde vznikla v roce 1898. Vaření piva bylo mimořádně úspěšné a hned během první sezóny dosáhl výstav úctyhodných 21 075 hektolitrů.

Po druhé světové válce následoval zdejší pivovar osud mnoha dalších podniků, neboť byl znárodněn. Neznamenalo to však stále definitivní úpadek. Místní pivovar proslavil především slavný spisovatel Bohumil Hrabal. Ten ve městě na Labi prožil své mládí.

Nevlastní otec mladého Bohumila ve zdejším pivovaru vykonával funkci správce a rodina se tak do Nymburku stěhovala v roce 1919. František Hrabal, nymburský rodák, zde tuto službu zastával až do roku 1948. Hrabal následně vetkl své zážitky do vzpomínkové prózy Postřižiny, na jejíž námět vznikl i stejnojmenný film.

Nabídka Pivovaru Nymburk
Nabídka Pivovaru Nymburk

Historie pivovaru Nymburk od druhé světové války do současnosti

 
Následně pivovar Nymburk procházel různými transformacemi a jeho uspořádání se napříč lety měnilo, ale pivo se tu vařit nepřestalo. V roce 1948 se stal nejdříve součástí sdružení místních podniků a posléze byl začleněn do Polabských pivovarů Kolín, n. p.

Poté vznik národní podnik Nymburské pivovary, který sdružoval lokální polabské pivovary v Nymburku, Dobrovicích, Dymokurech, Brandýse nad Labem a Mělníce. Uspořádání se však neukázalo jako vhodné a pivovar se znovu vrátil pod Polabské pivovary.

Od roku 1958 byl pivovar v Nymburku součástí Středočeských pivovarů Velké Popovice a po revoluci skupiny Pivovary Bohemia. Aktuálně je však zcela samostatný a pivovarská tradice se v jeho zdech aktivně udržela. Místní pivo hrdě nese název Postřižinské, s odkazem právě na Bohumila Hrabala.

V současnosti se v nymburském pivovaru celkem vaří 8 druhů světlých piv včetně jednoho nealkoholického, jeden polotmavý speciál, jeden tmavý ležák a jeden tmavý ležák s příchutí čokolády. Všechny pivní speciality je dnes možno i zakoupit v podnikové prodejně.

foto: facebook.com / Pivovar Nymburk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *